DIN GARANTI FOR EN PROFESSIONEL BEHANDLING

SOM STATSAUTORISERET FODTERAPEUTER ER VI MEDLEMMER AF DANSKE FODTERAPEUTER

DET ER DIN GARANTI FOR AT VI:

 • har en statsanerkendt og godkendt uddannelse. I Danmark er statsautoriserede fodterapeuter de eneste med en statsanerkendt uddannelse i behandling og forebyggelse af fodlidelser.
 • er uddannet til at yde professionel fodbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje.
 • behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
 • foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
 • vejleder i fodøvelser til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner.
 • vejleder i valg af sko.
 • er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.
 • er underlagt Styrelsen for Patientsikkerhed og sundhedsloven og har derfor pligt til at føre journal.
 • som statsautoriseret fodterapeut er forpligtigtet til at føre journal jf. “Bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” Journaloptagelse er din trykhed for, at behandlingen altid tager udgangspunkt i dig og er et vigtigt redskab for at kunne planlægge og dokumentere din behandling.
 • er forpligtiget til at opbevare oplysningerne i journalen fortroligt og er underlagt tavshedspligt, jf. sundhedsloven https://danskelove.dk/sundhedsloven
 • er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
 • er medlem af Danske Fodterapeuter og får på denne måde ajourført vores viden.
fodterapeut aalborg og hasseris med egen fodklinik
5/5